Hvad er et Erhvervskort?

Et Erhvervskort er egentlig blot et almindeligt periodekort til den offentlige transport, som arbejdsgiveren køber og formidler til medarbejderen som et skattefrit personalegode. Prisen trækkes fra lønnen før skat og giver dermed de fleste medarbejdere en solid skattegevinst.

Erhvervskortet udstedes som årskort til afstanden mellem hjem og arbejde. Kortet kan også bruges privat op til 96 gange om året - og 2 børn under 12 år kan gratis tages med.

Hvem henvender Erhvervskortet sig til?

Alle personalegrupper uanset lønniveau og aktuel transportform kan få gavn af et Erhvervskort.

Som tommelfingerregel er det i kraft af skattefordelen attraktivt at tage imod et Erhvervskort, hvis man har kortere end 25 km hver vej til og fra arbejde (op til 50 km. t/r), men der er også ofte gevinster at hente for personer med 25-35 km hver vej til og fra arbejde (op til 70 km. t/r).

Nuværende bilister kan fortsætte med at køre bil til og fra arbejde 1-2 om ugen og forsat spare penge i forhold til at pendle i bil hver dag. Bruger man som cyklist et klippekort bare 2 dage om ugen, er et Erhvervskort billigere i drift.

Man kan ikke samtidigt benytte sig af et befordringsfradrag, men skattefordelen ved Erhvervskortet og den særlige rabat på 11 % vejer typisk meget tungere.

Hvad indebærer det for virksomheden?

Virksomheden lægger penge ud for medarbejderen og påtager sig en smule arbejde i forbindelse med lanceringen og drift. Men derudover koster ordningen ikke virksomheden noget.

Opstart af ordningen, bestillinger og administration sker nemt og bekvemt via Erhvervskort.dk. Medarbejderne står selv for at bestille kortet.

Hvordan går man i gang?

Er du arbejdsgiver, så udfyld kontaktformularen på forsiden. Så bliver du kontaktet af en af vores salgskonsulenter, som vil hjælpe jer i gang. Det foregår nemt og bekvemt via nogle få skridt:

  1. Via et sæt adgangsdata til www.erhvervskort.dk godkender arbejdsgiver en standardaftale med betalings- og leveringsbetingelser for Erhvervskortet. Det sker via et klik i en rubrik. Accept af aftalen forpligtiger ikke til køb på noget tidspunkt.
  2. Medarbejderne informeres pr. mail eller opslag i frokoststuen om tilbuddet. Ved den lejlighed formidles medarbejdernes særlige adgangsdata til www.erhvervskort.dk, som gør det muligt for dem selv at koble sig på ordningen.
  3. Erhvervskortene leveres til virksomhedens adresse og formidles til medarbejderne.
  4. Lønsystemet redigeres med træk i bruttolønnen for de medarbejdere, der har bestilt et Erhvervskort. Løntrækket ligger fast for et år ad gangen.
  5. I e-indberetningen til Skat angives, at medarbejderen har "Frikort til offentlig befordring". Det er arbejdsgiverens eneste forpligtigelse over for Skat i relation til Erhvervskortet. Medarbejderen skal tilsvarende alene undlade at benytte sig af et befordringsfradrag.

Hvordan kommer man ud af ordningen?

Aftaleforholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder skal gælde for 1 år ad gangen. Medarbejderen kan dog til enhver tid opsige ordningen med 1 måneds varsel. (F.eks ønsker du at træde ud af ordningen pr.1. januar skal opsigelsen sker senest 1. december.)

Trafikselskaberne i Danmark er af skattemæssige grunde forpligtiget af en 3 måneders indledende bindingsperiode på hvert enkelt Erhvervskort. Men ud over de 3 måneder refunderes overskydende beløb af opsagte Erhvervskort.

Ingen skattemæssige ændringer for Erhvervskortet

Finansloven for 2012 rører ikke ved offentlig transport fastholdt som skattefrit personalegode - og dermed fortsætter Erhvervskortet uændret.

I kraft af skattereformen fra 2009 bliver Erhvervskortet i de kommende år økonomisk mere attraktivt for medarbejdere med mellemlange afstande på 25-30 km. hver vej (op til 60 km. t/r). Det skyldes den nedtrapning af værdien af befordringsfradraget, som er tilrettelagt frem mod 2019. Tabet af fradraget i forbindelse med valg af Erhvervskort bliver dermed mindre. For medarbejdere med korte afstande - d.v.s. dem der ikke er berettiget til et befordringsfradrag - vil der fortsat være fuld skattemæssig gevinst ved Erhvervskortet.

Videre frem er der ikke grund til at tro, at Erhvervskortet berøres af en kommende skattereform. Op til den seneste skattereform i 2009 var Erhvervskortet heller ikke i spil i de politiske overvejelser eller i det skattetekniske forarbejde.

Få mere at vide på www.moviatrafik.dk/erhvervskort.