Erhvervskort - Sådan ser regnestykket ud, hvis du sammenligner med at køre i bil til og fra arbejde
 
  Normalpris for dit nye pendler- / periodekort til 30 dage
     
  Nuværende udgifter til bil per måned, som du kan undvære med et Erhvervskort
 
  Årligt befordringsfradrag, som du mister når du får Erhvervskort
 
  Årlig personlig indkomst mv. før fradrag af AM-bidrag
   
Resultat af beregninger   kr.
 
  Medarbejderens årlige besparelse  
 
Detaljer    
Medarbejderdetaljer   kr.
  Nuværende udgift til bil per år  
  Nedgang i løn efter fradrag af skat, inkl. AM-bidrag  
  Mistet skatteværdi af befordringsfradrag  
  Medarbejderens årlige besparelse i forhold til selv at køre i bil  
     
  Medarbejderens nedgang i årlig bruttoløn  
 
Virksomhedsdetaljer   kr.
  Kortpris  
  Erhvervsrabat  
  Samlet kortudgift  
  Medarbejderens nedgang i bruttoløn  
  Samlet udgift for arbejdsgiver  
 
Forudsætninger og forklaringer  
- Beregningerne giver ikke et fuldtstændingt overblik over Erhvervskort ordningens konsekvenser, da der bl.a.
  er anvendt gennemsnitlige skatteprocenter. Beregningerne kan derfor kun anses for vejledende. Resultatet
  er opgjort under forudsætning af, at der efter overgang til Erhvervskort ikke tages fradrag for befordring
  mellem hjem og arbejde.
- Beregningsmodellen tager udgangspunkt i en bruttolønsreduktionsmodel, hvor medarbejderen går ned i
  bruttoløn for at holde arbejdsgiverens omkostninger neutrale. Det forudsættes i disse beregninger, at bidrag
  til pension, feriepenge, søgnehelligdagsbetalinger og andre lønafhængige elementer fastholdes på det hidtige
  niveau.
- Der beregnes for et helt år, hvorfor overgang til Erhvervskort i løbet af året ikke afspejles i modellens resultat.
- Der er anvendt 2011 skattesatser og beløbsgrænser.
- Kommunalskatteprocenten varierer fra kommune til kommune. I beregningsmodellen er anvendt en gennem-
  snitlig kommuneskatteprocent på 33,656 % inkl. sundhedsbidrag og kirkeskat.
- Kirkeskatteprocenten varierer fra kommune til kommune. I beregningsmodellen er anvendt en gennemsnitlig
  kirkeskatteprocent på 0,735%
- Der tages ikke højde for bruttolønsnedsgangens eventuelle indvirkning på beskæftigelsesfradragets størrelse.
- Den skattemæssige værdi af befordringsfradraget er sat til 33,64% af befordringsfradraget.